Nicolás Yapuguay Rembihai
Nicolás Yapuguay Rembihai

Mbaˈéichapa iñambue Nicolás Yapuguay jehai jahaíva koˈág̃a rupígui

Ojeikuaaháicha guarani ñeˈẽ ymave ndaitaíri, upeichakuévo ñeˈẽ rupivénte ojekuaa ha ojeiporu, oúrõguare Jesuitakuéra Paraguay retãme guarani ojekuaa ha oñemombaˈeguasuve, tahaˈe Tupãñeˈẽ kuaauka rupive térã ambueháicha,…