Ñe'ẽasa Maratón Marandu'anga

Ñe’ẽasa Maratón II Marandu’anga

Mba’épa jajapose:

Og̃uahẽre jasypoapy, jasy ojegueromandu’aha guarani ñe’ẽ ára, rojapojey ko arýpe peteĩ maratón ñe’ẽasa rehegua. Péva he’ise roipepirũha opavavévape oiporavo hag̃ua peteĩ mombe’urã térã mombe’upuku pehẽ ñande yvy arigua ha ombojere guaraníme.

Oñepyrũ guive opa peve jasypoapy romoherakuãta rohóvo mombe’u oñembohasava’ekue AKA rendápe ha ijykére oñemoherakuãta avei apohára ypy rembiasakue rehegua ha avei ñe’ẽasahára rembiasakue.

Mba’érepa jajapose:

Jaguerohory hag̃ua ñane ñe’ẽ.

Jahechauka hag̃ua ñamombe’ukuaaha opaichagua mba’e ñane ñe’ẽme.

Jaikuaa ha jaikuaauka hag̃ua tapicha katupyry oñe’ẽva guarani ha omoñe’ẽasáva avei.

Mba’éichapa ikatu jaike ñe’ẽasa maratónpe:

– Jaheka ha jaiporavomiva’erã mombe’urã térã mombe’upuku pehẽ ñamoguaraniséva.

– Ko mombe’urã ha’eva’erã maymavéva mba’e (de dominio público). Péva he’ise ijapohare ymáma omano ha upévare ohaiva’ekue opytáma opavavépe g̃uarã. Ko’ápe ikatu jahecha mba’e jehaípa maymavéva mba’éma.

– Ñamyenyhẽva’erã formulario ikatuhag̃uáicha jaikuaauka jaikeseha ñe’ẽasa maratónpe.

– Ñamoguaranipa rire mombe’urã jaiporavova’ekue ñamog̃uahẽva’erã ko’ápe: ayvukuaareka@gmail.com

Mba’épa ñamog̃uahẽva’erã:

– Mombe’urã ypy oĩva castellano-pe

– Ñane ñe’ẽasa, ha’éva upe mombe’urã guaraníme.

– Ñane rembiasakue mbykymi (biografía) ha guaraníme (techapyrã: kirirĩguáva sapukáipe) .

– Ñane ra’ãnga peteĩ (oñemoĩtava ñane rembiapoguýpe)

– Mombe’urã ohai ypy va’ekue rembiasakue rehegua (biografía) guaraníme (techapyrã: kirirĩguáva sapukáipe).

Mba’éichapa jagueroguatáta:

📅 4 jasypoteĩ guive – 31 jasypoapy peve

Jaikekuaa maratón-pe

Ñamog̃uahẽkuaa ñane rembiapo

📅 23 jasypokõi guive 31 jasypoapy peve

Oñembosako’íta jehaikuéra oñemoherakuã hag̃ua.

📅 01 jasypoapy guive 31 jasypoapy peve

Oñemoherakuãta ohóvo tembiapokuéra.